Donneer voor mijn goede doel


Ik ben mij er terdege van bewust dat ik bevoorrecht ben dat ik zowel financieel als fysiek in staat ben de 100-cols tocht te rijden. Mensen in andere werelddelen zijn minder bevoorrecht. Daarom wil ik anderen in staat stellen hun levensstandaard te verhogen d.m.v. sponsoring van mijn tocht. Na een uitgebreide zoektocht naar een goed doel heb ik uiteindelijk gekozen voor "Cycling out of Poverty".
Stichting "Cycling out of Poverty" zamelt geld in voor fietsprojecten in Africa. Een fiets is in Nederland zo gewoon, maar kan in Afrika een wereld van verschil maken. Veel arme Afrikanen hebben geen geld om een fiets te kopen maar wel een visie over hoe ze een fiets zouden kunnen gebruiken om geld te verdienen. Deze "kleine ondernemers" kunnen bij één van onze Afrikaanse partnerorganisaties in Burkina Faso, Ghana, Oeganda, Kenia en Rwanda aankloppen voor een fiets die ze in termijnen kunnen afbetalen. Daarnaast zijn er fietsprojecten gericht op studenten en gezondheidszorg (zoals bijvoorbeeld fietsambulances). Daarom verschaffen de Afrikaanse partnerorganisaties van "Cycling out of Poverty" fietsen die in termijnen worden afbetaald via micro-kredieten (geen giften!!) en innovatieve fietsontwerpen voor specifieke doelgroepen.

Ik sponsor een project van stichting "Cycling out of Poverty" in Rwanda. Na de genocide van 1994 klimt Rwanda op uit een diepe put. De onderlinge relaties tussen de bevolkingsgroepen zijn herstellende en samen met alle etnische groepen in Rwanda wordt gewerkt aan het herstel van het land. De regering, NGO’s en andere hulporganisaties proberen hier de bevolking in te steunen. De fiets is een goed middel om dit proces van ontwikkeling te versnellen. Zie voor meer details: http://coop-africa.org/nl/wat-we-doen/bike4work/240-small-entrepreneurs-in-rural-rwanda.

Sponsor mij via http://www.geef.nl/actie/jur-50-year-itch-in-100-cols, dit zal mij extra inspiratie geven deze toch te voltooien.